İKstone | Misyonumuz

İk Stone | Misyonumuz

Müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerin odağında tutmak, sürekli gelişmek, değişimi yönetmek, yenilikçi ve dinamik olmak, çalışan memnuniyetine önem vermek, çalışanlarının sürekli gelişimine olanak tanımak, hedef odaklı çalışarak tüm faaliyetlerde rekabetçi politikalar uygulamaktır. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için sürdürülebilir karlılık politikasıyla rekabet gücünü arttırmaktır.

Görevimiz;

• Taklit olmayan, özgün ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
• Etik bilince sahip olmak,
• Güven, dürüstlük, karşılıklı saygı ve açık iletişimi, işbirliğimizin temeli olarak almak,
• İnsana, topluma, bilgiye ve çevreye duyarlılık,
• Her türlü deneyim ve bilgiyi paylaşmak,
• Sürekli öğrenen, gelişen ve yenilikleri izleyen bir organizasyon yapısını sürdürmek,
• Bilgi toplumu araçları ve bu araçların kullanımına yönelik altyapıyı güncel tutmak,
• Ortak amaç ve hedeflere hep birlikte, gelişen dostluklar ve yerleşen geleneklerle gerçek bir aile ortamı içinde ulaşmak


Yükleniyor...